Angajament

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC FABRICA DE PAPETARIE SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
In calitate de unic proprietar al site-ului www.pintexim.ro, SC FABRICA DE PAPETARIE SRL se angajeaza sa foloseasca datele trimise de dvs exclusiv in scopul in care au fost colectate : efectuarea comenzilor si comunicarea comerciala privind activitatea site-ului.

Colectarea datelor

Datele cu caracter personal sunt colectate doar cu acordul dumneavoastra in scopul realizarii activitatii comerciale: facturare, livrare, service.
Furnizarea datelor cu caracter personal se face voluntar si nu vor si transmise tertilor.
Comunicarea comerciala privind activitatea site-ului se va face doar daca dvs doriti acest lucru si optati pentru inscrierea adresei de email in baza de date a newsletter-ului.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă la adresa de email fabricadepapetarie@gmail.com in care sa precizati numele/denumirea sub care sunteti inregistrat/a in baza noastra de date. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Date cu caracter anonim

Prin intermediul site-ului se pot colecta si date anonime generate de navigarea pe site.Aceste date sunt folosite doar de catre SC FABRICA DE PAPETARIE SRL sau firme specializate si au ca scop imbunatatirea serviciilor oferite.


SICAP
Toate produsele aflate in site pot fi gasite si pe platforma SICAP: https://sicap-prod.e-licitatie.ro
Centrum